Diagnostiquem electrònicament els vehicles més actuals.

Resetegem centraletes mitjançant connexió OBD, analitzem codis d’avaries i l’assessorem tècnicament.